Despre noi

Asociatia “ROSA MULTIFLORA” este persoana juridica romana de drept privat, cu sediul in Petrosani, constituita prin exprimarea vointei de asociere a membrilor sai, in conformitate  cu dispozitiile Constitutiei Romaniei, precum si cu celelalte prevederi legale.
Asociatia “ROSA MULTIFLORA” isi propune ca prin activitatea ce o va desfasura sa intreprinda programe si actiuni in diverse domenii de interes public pentru a raspunde  cerintelor exprimate in acest sens si pentru o implicare larga a celor interesati in activitatile asociatiei.
Principalele obiective ale Asociatiei  “ROSA MULTIFLORA” sunt:
– sprijinirea alesilor locali in vederea imbunatatirii activitatii lor in cadrul administratiei publice locale;
– identificarea problemelor comunitatii (comune, orase, municipii, judet) in diverse domenii de activitate (gospodarie comunala, servicii publice, investitii, etc) si a solutiilor ce se impun;
– perfectionarea alesilor locali in domenii de interes pentru administratia publica locala in vederea dezvoltarii manageriale;
– asigurarea unei colaborari eficiente cu institutiile publice;
– constituirea unui compartiment de specialisti capabili sa se implice in rezolvarea problemelor majore  ale administratiei publice locale;
– initierea si efectuarea unor sondaje in vederea cunoasterii  opiniei cetatenilor privind activitatea alesilor locali si autoritatile publice pentru solutionarea problemelor prioritare ale comunitatilor;
– imbunatatirea imaginii alesilor locali in randurile electoratului hunedorean;
– evaluarea periodica a activitatii si rezultatelor obtinute de alesii locali;
– initierea si desfasurarea  de proiecte si programe  de dezvoltare  rurala-regionala;
– editare publicatii;
– sprijinirea si dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova;
– organizarea si desfasurarea de actiuni in domeniul educatiei;
– dotarea unor unitati de invatamant cu aparatura in vederea sustinerii activitatii elevilor si studentilor;
– scolarizarea tinerilor din Republica Moldova si Transnistria in unitati de invatamant din Romania;
– initierea si desfasurarea de proiecte ss programe sociale, culturale si economice;
– organizarea de spectacole, festivaluri, intreceri sportive, manifestari culturale, expozitii, conferinte, seminarii si alte manifestari de aceeasi factura;
– organizarea de cursuri si alte programe cu caracter educational;
– strangerea de fonduri pentru actiuni de caritate;
– colaborarea cu alte institutii si organizatii pentru atingerea scopului si a obiectivelor asociatiei;
– elaborarea de programe de cultura, sport, formare profesionala, sanatate, ecologie, turism, etc;
– organizarea si desfasurarea de activitati de consultanta pentru afaceri si management;
– desfasurarea de activitati privind sustinerea minoritatilor etnice;
-infiintarea de centre pentru asistare si sprijin a persoanelor cu nevoi speciale.

FacebookTwitter

Lasă un răspuns